ЧЛЕНСТВО

Ако желаете да станете член на ИОТ, ще трябва да започнете послушничество. Като послушник ще научите и тренирате основни магически техники и умения, които считаме за предпоставка за членство. Това обучение се записва в дневник.

Като послушник получавате ментор, който придружава вашето обучение и ви подкрепя. Менторите са опитни членове на Пакта, които могат да ви дадат полезни съвети в случай на затруднения.

Ако искате да станете послушник, моля, отговорете на следните въпроси по имейл. Те ни помагат да изберем подходящ ментор за Вас:

1. Имате ли вече магически опит? Ако да, какъв?
2. Имате ли вече опит с магически групи? Ако да, кои?
3. Какво можете да предложите на Пакта от магическа гледна точка?
4. Какво очаквате от Пакта?
5. Желаете ли да отделяте време и енергия, за да присъствате редовно на нашите срещи?
6. В кой регион живеете?

Моля, изпратете вашата кандидатура на: kontakt[at]iot-d.de
Очакваме ви с нетърпение.

ОБРАТНО КЪМ НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА