КОИ СМЕ НИЕ?

Възможно е да няма абсолютна истина. Онези, които ни наричат луди или суеверни е възможно да грешат. Възможно е да нямаме ограничения, извън онези, които сами си създаваме. И е възможно да си въобразяваме всичко това.


Ние, ИОТ (накратко от “Магическият Пакт на Илюминатите на Танатерос”) сме общност, в която се събираме да правим магия, да се учим и да израстваме едни с други. Не сме заинтересувани от финансови придобивки или авторитарни йерархиии както други окултни ордени: не изискваме членски внос, нито имаме обща вяра или строги изисквания.


В ИОТ, силата протича отдолу нагоре, вместо да бъде упражнявана върху всички от няколко души на ръководни позиции. Чрез нашата магия, всички възможности и техники са отворени за нас. Именно нашата индивидуалност, нашите различия и освободеността от правила е което ни съставлява и съставлява Хаос Магията.

ОБРАТНО КЪМ НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА